fredag 1 maj 2009

Kärt barn har många namn

Mars 2009

Infantil spasm kallas också West syndrom. Kärt barn har många namn - eller var det tvärtom... För om denna epilepsi står på en hemsida följande att läsa:

"...Other names used in the literature include:
massive spasms
salaam seizures
flexion spasms
jackknife seizures
massive myoclonic jerks
infantile myoclonic seizures
Blitz-Nick-Saalam Krampfe"

Inga kommentarer: